Seo

Teknisk SEO-Checklista: Säkerställ att din hemsida är optimerad för sökmotorer

October 1, 2023

Inom världen av sökmotoroptimering (SEO) är teknisk SEO ryggraden i en väl optimerad webbplats. Det är inte bara viktigt för sökmotorernas ranking, utan också för att erbjuda en smidig användarupplevelse. Därför har vi skrivit en teknisk SEO-checklista som hjälper dig att granska och förbättra din hemsida:

1. Webbplatsens Hastighets:
Hemsidans addningshastighet är en kritisk faktor både för SEO och nvändarupplevelsen och sökmotorernas rankning. Använd verktyg som Google PageSpeed Insights eller GTmetrix för att analysera din webbplats hastighet. Dessa verktyg ger dig konkreta tips på vad du kan förbättra för att öka laddningshastigheten till din webbplats. Arbeta med att minska serverns svarstid, optimera bilder, och minimera kod för att förbättra laddningstiderna.Använd verktyg som Google PageSpeed Insights för att analysera och förbättra din webbplats hastighet.

2. Mobiloptimering:
I en tid där mobiltrafik dominerar, är mobiloptimering oerhört viktigt. Se till att din hemsidas design är responsiv och anpassar sig väl till olika skärmstorlekar och enheter. Google's Mobile-Friendly Test kan ge insikter om hur väl din webbsida presterar på mobila enheter.

3. SSL-säkerhet:
En säker webbplats rankas högre av Google. Se till att du har ett SSL-certifikat installerat och att din webbplats är tillgänglig via HTTPS.

4. Strukturerad Data/Schema Markup:
Implementera strukturerad data för att hjälpa sökmotorerna att förstå ditt innehåll bättre och förbättra dina chanser att få rika utdrag.
Läs vår guide om strukturerad data här.

5. XML-Sitemap och Robots.txt:
En XML-sitemap listar alla sidor på din webbplats och hjälper sökmotorer att hitta och indexera ditt innehåll.
Robots.txt-filen styr sökmotorernas åtkomst till vissa delar av din webbplats. Båda dessa filer bör vara korrekt konfigurerade och uppdaterade.

6. Canonical tags:
Kanoniska taggar används för att peka ut vilken version av en sida som ska betraktas som originalet och förhindrar problem med dubblettinnehåll.
Det hjälper sökmotorer att förstå vilken version av sidan de ska indexera och ranka.

7. 404-sidor och Omdirigeringar:
Hantera 404-fel genom att skapa en användarvänlig 404-sida som hjälper besökare att hitta det de söker. Du kan se er hemsidas 404-fel i Google Search Console.
Se också till att du har korrekta 301-omdirigeringar på plats för att leda trafik till de rätta sidorna om innehållet har flyttats.

8. Meta Taggar och Metabeskrivningar:
Varje sida bör ha unika metataggar och metabeskrivningar som inkluderar relevanta sökord. Detta hjälper till att förbättra click-through-rate (CTR) i sökresultaten och ger sökmotorerna tydlig information om sidans innehåll.

9. Bildoptimering:
Komprimera bilder för att minska filstorleken samt definiera måtten på bilderna för att öka laddningshastigheten på hemsidan.
Dessutom bör du skriva alternativ text (alt-text) för bilderna, som är avgörande för att synskadade ska kunna förstå bildens innehåll.

10. Serverprestanda och Hosting:
En pålitlig hostingleverantör och en väloptimerad server är grunden för en snabb och stabil webbsida. Övervaka serverns prestanda regelbundet.
Överväg att använda Content Delivery Networks (CDN) för att distribuera innehållet effektivt till dina användare.

Om du bockar av denna lista, är din hemsida på god väg att förbättra sin SEO.
Den tekniska grunden är oerhört viktig, och nästa steg blir att rikta in sig på rätt sökord. Läs mer om det här.

Quotation box photo.

,  

Gallery photo.
Gallery - Full-column Photo
Gallery - Big Photo 01
Gallery - Big Photo 02
Gallery photo.Gallery photo.
Gallery - Big Photo 01
Gallery - Small Photo 01
Gallery - Small Photo 02
Gallery photo.Gallery photo.Gallery photo.
Post author's avatar

Post's Author

Amanda Jones

Follow On

Follow Jennifer Williams: