Digital Närvaro

Förbered dig för Tillgänglighetsdirektivet 2025: Hur du tillgänglighetsanpassar din hemsida

June 25, 2024

I takt med att digital närvaro blir allt viktigare för företag, ökar även kraven på webbplatsernas tillgänglighet. Från och med 2025 träder det nya Tillgänglighetsdirektivet i kraft, ett initiativ från EU (European Accessibility Act, EEA) som syftar till att göra digitala tjänster mer tillgängliga för alla användare, inklusive de med funktionsnedsättningar.

Vad säger lagen?
Vi är inga jurister, men vår tolkning är följande när det kommer till hemsidor och mobila applikationer:
Tidigare har lagen gällt myndigheter och speciella privata företag, exempelvis inom vård och transport. Från och med juni 2025 tolkar vi det som att alla webbplatser och applikationer som riktar sig mot konsumenter behöver uppfylla vissa standarder för tillgänglighet. Vissa är dock exkluderade från direktiven, exempelvis mikroföretag (färre än 10 anställda).
Vi råder dig att läsa den nya lagen i sin helhet här och gör din egen tolkning: lagen (2023:254) om tillgänglighet.

Varför är detta positivt?
Att anpassa din webbplats enligt direktivet är inte bara en laglig förpliktelse; det bär även med sig flera fördelar. Först och främst utvidgar det din potentiella kundbas genom att göra din webbplats användbar för en bredare publik, inklusive äldre individer och personer med olika funktionsnedsättningar. Detta kan leda till ökad kundnöjdhet och lojalitet. Vidare förbättras webbplatsens SEO (sökmotoroptimering) eftersom sökmotorer, som Google, premierar webbplatser som är tillgängliga och användarvänliga.

Konkreta steg för att anpassa din webbplats:

 • Alt-texter för bilder m.m.:
  Se till att alla bilder, videoklipp och ljudfiler på din webbplats harbeskrivande alt-texter. Är bilderna inte beskrivande, ska de markeras somdekorativa. Detta gör att personer som använder skärmläsare kan förstå vad somvisas, även om de inte kan se innehållet.
  Tillhandahåll även gärna textning och/eller transkriptioner av videoinnehåll.
 • Textstorlek och läsbarhet:
  Använd en tillräckligt stor textstorlek och läsvänliga typsnitt. Möjliggör även för användare att själva justera textstorleken vid behov.
 • Färgkontraster:
  Se till att texten på din hemsida har tillräcklig kontrast mot bakgrunden så att den är lätt att läsa för personer med synsvårigheter. Använd verktyg som WebAIM's kontrastkontroll för att säkerställa att dina färgval är tillgängliga.
 • Navigationsmöjligheter:
  Skapa en tydlig och enkel navigationsstruktur. Använd menyer och interna länkar för att hjälpa användarna att enkelt hitta det de söker. Har du en stor och komplex hemsida med många olika navigationsmöjligheter bör du även ha såkallade "brödsmulor". Det är en visualisering av länkstigen och var någonstans i hierarkin av sidans struktur du befinner dig. En tillgänglig hemsida ska även kunna navigeras utan mus, vilket gör att tangentbordsanvändare kan surfa på din hemsida utan problem.
 • Tillgängliga formulär:
  Formulär bör vara logiskt strukturerade, med tydliga instruktioner och etiketter som är kopplade till respektive inmatningsfält. Detta underlättar för alla användare, särskilt de med kognitiva svårigheter, att förstå hur de ska fylla i dem.
 • Responsiv design:
  Se till att din hemsida är responsiv och fungerar bra på olika enheter och skärmstorlekar, inklusive mobiler och surfplattor. Detta förbättrar inte bara tillgängligheten utan även den generella användarupplevelsen av din hemsida.
 • Testning för tillgänglighet:
  För att verkligen tillgänglighetsanpassa din hemsida är det viktigt att testa den. Tester med verktyg som Web Accessibility Evaluation Tools (WAI-Tools) och feedback från faktiska användare med funktionsnedsättningar är avgörande för att upptäcka och åtgärda tillgänglighetsproblem.

Genom att vidta dessa steg skapar du en mer inkluderande och positiv upplevelse för alla dina besökare. Detta är inte bara bra för individer; det är också bra för affärerna.
Vill du ha hjälp med att tillgänglighetsanpassa din hemsida? Läs mer om våra tjänster eller kontakta oss idag!

Quotation box photo.

,  

Gallery photo.
Gallery - Full-column Photo
Gallery - Big Photo 01
Gallery - Big Photo 02
Gallery photo.Gallery photo.
Gallery - Big Photo 01
Gallery - Small Photo 01
Gallery - Small Photo 02
Gallery photo.Gallery photo.Gallery photo.
Post author's avatar

Post's Author

Amanda Jones

Follow On

Follow Jennifer Williams: